- fellesskap med blikk for den enkelte

SMI-skolen har jobbet mot å bli en dysleksivennlig skole. Etter at alle kriterier var oppfylt, fikk vi godkjennelsen og ble sertifisert i 2017.

En dysleksivennlig skole kjennetegnes ved at de

  • Har et inkluderende og aksepterende miljø.
  • Har gode systemer og kompetanse på å finne de som har vansker.
  • Kartlegger og registrerer alle elevers leseferdigheter systematisk. 
  • Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
  • Setter raskt inn tiltak som fungerer.
  • Er gode til å bruke mulighetene IKT gir. 
  • Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
  • Er både små og store, i fattige og rike kommuner.
  • Har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskap i system og skaper gode rutiner.
  • Evner å se forbedringspotensiale og har vilje til å endre praksis.

 

Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med å sørge for  at ingen elever faller av, er dette gode skoler for ALLE.

 Lese

Se mer på Dysleksi Norge

 

 

av Fjeldvær, Turid Merete, publisert 12. februar 2018 | Skriv ut siden