- fellesskap med blikk for den enkelte

Da er endelig skoleåret 2017/18 i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen.

 

Planleggingsdagene til lærerne ved SMI-skolene i Aust- og Vest-Agder har i år blitt benyttet til å heve kompetanse i møte den enkelte elev. I regi av RVTS Sør (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) har SMI-skolene samt PP-tjenestene i begge fylkene gjennomført kompetanseprogram med overskriften "I stand til å håndtere sitt liv…". To av samlingene er gjennomført, og i løpet av høsten skal de to siste møtene skje i fellesmøtetiden som lærerne har på onsdag ettermiddag.

Engasjerte lærere har fått kunnskap og innspill til å reflektere over egen praksis, men også å bli bevisst hvem vi er, hvordan vi agerer generelt og spesielt både privat og i arbeidslivet.

Foredragsholdere fra RVTS Sør er Ruben Gausdal og Karen Ringereide som er både kunnskapsrike og svært inspirerende.

Vi gleder oss til fortsettelsen også her J

av Fjeldvær, Turid Merete, publisert 25. august 2017 | Skriv ut siden