- fellesskap med blikk for den enkelte

Besøksadresse:
SMI-skolen i Vest-Agder,
Sørlandet Sykehus Kristiansand,
Egsveien 100 - Bygg 14,
4615 Kristiansand

 

Postadresse:
SMI-skolen i Vest-Agder,
Postmottak Postboks 517 Lund,
4605 Kristiansand

 

Telefon: 38 07 43 38

E-post: smi-skolen@vaf.no

 

Organisasjonsnr. SMI-Skolen:
888 249 982

Kto. nr. SMI-skolen:
3201.69.92142

 

Faktura:
Vest-Agder fylkeskommune ved SMI-skolen,
Fakturamottak,
Postboks 501 Lund,
4605 Kristiansand

E-post: fakturamottak@vaf.no

Organisasjonsnr. VAF: 960 895 827

 

Kart