- fellesskap med blikk for den enkelte

Fylkeskommunen skal ifølge Opplæringsloven §§13-2 og 13-3a oppfylle retten til opplæring og spesialpedagogisk hjelp for klienter i sosiale- og medisinske institusjoner.

Vårt tilbud omfatter:

- spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

- undervisning på grunnskolenivå 
  (1.-10. klasse; gjelder også voksne).

- undervisning for elever i videregående skole.

 

Vi tilbyr spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, grunnskoleopplæring, videregående opplæring samt voksenopplæring på grunnskolens område.
I tillegg har skolen ansvar for at elever som er innlagt på offentlige og private barnevernsinstitusjoner i Vest-Agder får et skoletilbud.

Elevene er på SMI-skolen fra én uke til ett års varighet. Det undervises i alle grunnskolens fag samt alle fellesfagene og enkelte programfag på videregående nivå. 
Undervisningstilbudet gis mellom 08.30-15.00.
Det arbeides i nært samarbeid med elevenes hjemmeskoler, foresatte og helsepersonell.

Skolen har 34 ansatte og staben innbefatter rektor, avdelingsleder, rådgiver, sekretær, pedagoger, logopeder, pedagogisk fagarbeider og lærling.

 

 Skolens mandat

 

 

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden