- fellesskap med blikk for den enkelte


Skolens administrasjon har tilholdssted på Sørlandet Sykehus i Kristiansand (SSK HF)

 

 

 

Rektor:
Ragnhild Søbye

 

38 07 43 37 - 915 60 564
ragnhild.sobye@vaf.no

 

Avdelingsleder:
Leif Rune Godtfredsen

 

38 00 68 70
Leif.Rune.Godtfredsen@vaf.no

Avdelingsleder:
Siren Ringøen

 

38 07 44 87 - 934 06 328
siri@vaf.no

 

Rådgiver:
Cecilie (Cille) Erichsen

 

38 07 43 38
toer@vaf.no

 

Konsulent:
Signe Stølås Storli

 

Konsulent:
Tone Stenbråten 
(i permisjon)

38 07 43 38
sist40@vaf.no

 

tost31@vaf.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IT: Camilla Larsen - 38 07 46 62 (brukerstøtte) - 900 36 202 (jobbmob.)

 

 

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden