- fellesskap med blikk for den enkelte

   

 

Ragnhild Søbye 

 

 

 

ragnhild.sobye@vaf.no 

 

 

 

Rektor

            

Leif Rune Godtfredsen     

   

Leif.Rune.Godtfredsen@vaf.no      

 

Avdelingsleder

 

Siren Ringøen

 

siri@vaf.no

 

Avdelingsleder

 

Cecilie (Cille) Erichsen

 

toer@vaf.no

 

Rådgiver

 

Signe Stølås Storli

Tone Stenbråten

 

sist40@vaf.no

tost31@vaf.no

 

Konsulent

Konsulent (i permisjon)

 

       

 

Andersen, Merete Hille

Antonsen-Nordenborg, Margrethe

Backe, Åsa Knudsen

Barbøl, Kristine

Berge, Britt J.

Bergset, Eva Moen

Bergstøl, Ole Asbjørn

Danielsen, Anne Haslestad

Erichsen, Cecilie (Cille)

Fjeldvær, Turid

Flaa, Cecilie Heggem

Johannesen, Siv Gauslå

Gilje, Erik

Godtfredsen, Leif Rune

Graarud, Line Key

Haga, Liv Therese Norberg

Hals, Janne Margrethe

Iversen, Lena Annikki

Johannessen, Widar Magne

Justvik, Elin

Kjetså, Erna

Krossen, Toril Venheim

Larsen, Camilla

Munkejord, Idun

Mykland, Kristin

Mølø, Linda Grødum

Ringøen, Siren I.

Rue,Solfrid

Rygg, Solveig

Sandnes, Ellen

Sletten,Marianne Hodne

Sletten,Martin

Stenbråten, Tone

Storli, Signe Stølås

Søbye,  Ragnhild

             

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Barneposten

Ungdomsavdelingen

Lillebølgen

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Lillebølgen

Ungdomsavdelingen

Enh. Spes.Rehab.

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Administrasjonen

Ungdomsavdelingen

Enh. Spes.Rehab

Barneposten

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Administrasjonen

Barneposten

Lillebølgen

IT

Ungdomsavdelingen

Lillebølgen

Ungdomsavdelingen

Administrasjonen

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Lillebølgen

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen

Administrasjonen

Administrasjonen

Administrasjonen

                     

 

 

av testvafno2, publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden