- fellesskap med blikk for den enkelte

Denne avdelingen av SMI-skolen har lokaler inne på Barne- og ungdomsavdelingen på Sørlandet Sykehus.

Her gis undervisning på grunnskole- og videregående nivå samt spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.
Vi samarbeider tverrfaglig både internt og eksternt for å gi barn og unge et helhetlig skoletilbud.

Undervisning eller spesialpedagogisk hjelp tilpasses den enkeltes behov og muligheter under innleggelsen.
Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes egne arbeidsplaner, og derfor ber vi elever å ta med bøker fra egen skole.

 

Åpningstider:

Mandag  

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09.00 – 15.00 

09.00 – 15.00

09.00 – 12.00

09.00 – 15.00

09.00 – 14.00

 

Barneposten h13 

Pedagoger på SMI-skolen, Barne- og ungdomsavdelingen: 

- Janne M. Hals
- Åsa Knudsen Backe
- Erna Kjetså  

 

 

Ta gjerne kontakt for videre informasjon!

 

Telefon til skolen på Barne- og ungdomsavdelingen: 38 07 40 30

Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn: 38 00 68 81 (Åsa K. Backe)

 

Besøksadresse:
SMI-skolen avdeling Barne- og ungdomsavdelingen, Egsveien 100, 4615 Kristiansand
(inngang ved Kvinneklinikken)

 

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden