- fellesskap med blikk for den enkelte

Familieenheten ligger på sykehusområdet i samme bygning som Ungdomsavdelingen.
Ved Familieenheten får barn og ungdom skoletilbud når familien har et opplegg via Familie- og Ungdomsteamet i Vest-Agder.

Dagene ved Familieenheten vil stort sett bestå i en økt med skole og en økt med samtale sammen med familie og familieterapeuter.

Når vi vet at en elev kommer til Familieenheten kontaktes lærer ved hjemmeskolen. Dette for å høre litt om hvordan de opplever skolehverdagen, samt høre om skolens planer for den tiden man er elev ved SMI-skolen. Vi spør også om det er noe spesielt vi skal ta hensyn til under oppholdet på SMI-skolen slik at det skal bli best mulig.

Første møte er den dagen dere kommer til Familieklinikken for intensive dager/uke.

På skolen er søsken sammen i eget grupperom ved skolen. Skoledagen starter med å sette opp dagsplan for dagen. Innholdet vil i stor grad inneholde både en fag-økt og en økt der vi lager eller gjør noe sammen. -Det kan være ulike oppgaver innen kunst og håndverk, foto, spill, turer etc.

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden