- fellesskap med blikk for den enkelte

Lillebølgen er et kommunalt bo- og behandlingshjem drevet av Kristiansand Kommune. De fleste elevene i alderen 0-18 år kommer fra Kristiansand kommune, men det er også elever fra andre kommuner.

Elevene har ulike diagnoser, og de fleste har multifunksjonshemninger med ulike tilleggsproblemer.

For tiden er det ti elever som har et daglig pedagogisk tilbud på skolen. Noen i fulltidstilbud, andre i kortere tilbud. SMI-skolens pedagoger på Lillebølgen samarbeider med ulike yrkesgrupper, blant annet helsepersonell, PPTjenesten, kompetansesentra, HABU, barnehager og skoler.

Hvert barn har sin egen IODP (individuell opplærings- og deltakelsesplan), som er utarbeidet sammen med foreldre og avdeling. Det pedagogiske opplegget gjennomføres i henhold til denne planen.

Skolehverdagen skal gi muligheter til egenaktivitet, mestring og kontroll. Vi legger vekt på samspill, bevegelse- og sanse erfaringer og aktiv læring.

Skolen legger vekt på å skape trygghet og oversiktlighet for barna ved å lage faste rutiner og regler. Dette vil hjelpe barna til å forstå og bli forstått.

 

 

SMI-skolens ansatte ved
Lillebølgen Bo- og Behandlingshjem:

  • Britt Berge, førskolelærer m. spes.ped. 
  • Ellen Sandnes, førskolelærer m. spes.ped. 
  • Anne H. Danielsen, pedagog m. spes.ped. 
  • Toril Venheim Krossen, pedagogisk fagarbeider.
  • Kristin Mykland, pedagogisk fagarbeider.

 

 

Besøksadresse: Andreas Kjærsvei 81, 4615 Kristiansand Telefon: 38 00 74 78

 

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden