- fellesskap med blikk for den enkelte

For tiden er det 2 barnevernsinstitusjoner under BUF-etat samt 3 private barnevernsinstitusjoner lokalisert i forskjellige kommuner i Vest-Agder. Til sammen kan institusjonene ta imot ca. 75 klienter.

Det er et fylkeskommunalt ansvar at barn og unge plassert på barnevernsinstitusjoner får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring etter loven (Opplæringslova § 13-2). I Vest-Agder utføres dette arbeidet av SMI-skolen.
Skoleplasser blir kjøpt fra grunnskoler i fylkets kommuner etter fastsatte satser og i henhold til PPTs sakkyndige uttalelser om tilretteleggingsbehov. Enkelte av disse elevene får sitt skoletilbud på SMI-skolens Ungdomsavdeling. Elever tilhørende videregående opplæring benytter fylkets videregående skoler eller overføres til Oppfølgingstjenesten.

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden