- fellesskap med blikk for den enkelte

Ungdomsavdelingen på SMI-skolen har ca 16 lærerstillinger og gir undervisning til elever fra grunnskolen, videregående og voksenopplæringen.

Denne avdelingen av SMI-skolen ligger på området til SSHF (Sørlandet sykehus helseforetak) like utenfor sentrum av Kristiansand. Her ligger også skolens administrasjon.

Lærerne på ungdomsavdelingen er høyt kvalifiserte pedagoger. Skolen har lektorkompetanse innenfor de fleste fellesfagene på videregående trinn. Ungdomsavdelingen har også flere allmennlærere med spesialpedagogisk kompetanse.

De fleste elevene på ungdomsavdelingen er i alderen fra 14 år og oppover og kommer fra ungdomsskoler og videregående skoler i Vest-Agder. Noen elever går på SMI-skolen på fulltid mens andre går noe på hjemmeskolen og har noen timer på SMI-skolen. Noen elever er delfagselever og har bare noen få timer i uka. Noen elever går hele året på SMI, andre er her noen måneder, eller kanskje bare et par uker.

Lærerne samarbeider med elevenes hjemmeskoler om undervisningsopplegget for hver elev. Det meste av undervisningen foregår i små grupper (2-4 elever). Det hender også at elever får en lærer for seg selv i noen av timene. Vi gjør vårt beste for å tilpasse undervisningen etter elevenes behov. Vi vektlegger bruk av IKT, bruker læringsplattformen It’s learning og har god tilgang på datamaskiner til elevene. Mange elever har uttrykt at de synes de får god faglig oppfølging på SMI-skolen.

SMI-skolen underviser etter gjeldende læreplaner. Se www.udir.no.
Det er mulig for elever å avlegge eksamener hos oss. Eksamensresultater og standpunktkarakterer oversendes hjemmeskolene som utsteder vitnemål til elevene.

av Turid Fjeldvær, publisert 24. april 2013 | Skriv ut siden